CIF TECH - Simple, Secure, Efficient !
   
Simple, Secure, Efficient !
Internet Domain Registration CIF Tech Shared Hosting CIF Tech - Virtual Private Servers, Dedicated Servers CIF Tech Services
  Expert 1024GB VPS 105USD
100GB SSD RAID1 disk space
3GB Memory, 1024GB Traffic
CIF Tech
 

Politica de Acceptare a Termenilor de Utilizare

Termenii si conditiile de utilizare a serviciului de gazduire pagini de internet si servere al sc CIF TECH srl

1. Preambul

Prezenta conventie privind “Termenii si conditiile de utilizare a serviciului de gazduire pagini de internet si servere al sc CIF TECH srl” (denumita in continuare “conventia”), stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa situl CIF TECH (denumit in continuare “situl”) ori poate utiliza in orice mod serviciul de gazduire pagini de internet CIF TECH (denumit in continuare “serviciul”), si are valoarea unei conventii incheiate intre S.C. CIF TECH S.R.L. (denumit in continuare “furnizorul”), in calitatea sa de proprietar si administrator al sitului si de furnizor al serviciului, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza situl sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv serviciul (denumit in continuare “utilizatorul”).

Neacceptarea acestei conventii ori a oricarei prevederi din aceasta atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea sitului ori utilizarea in orice mod a serviciului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a sitului, deschiderea unui cont CIF TECH ori utilizarea in orice mod a serviciului constituie o acceptare in intregime a conventiei si a oricarei prevederi din aceasta, inclusiv a oricaror modificari ulterioare care vor putea fi efectuate fara restrictii de catre furnizor, fara a fi necesara nici o alta formalitate.

2. Politici de publicare a continutului

Este interzisa publicarea pe serverele furnizorului de continuturi sau trimiteri (links) catre astfel de continuturi care:

  • incalca ori prejudiciaza in orice mod drepturile de proprietate intelectuala ale altor persoane ori alte drepturi;
  • au continut obscen sau pornografic sau de natura violenta;
  • au continut defaimator sau calomnios;
  • au continut cu caracter rasial ori discriminatoriu;
  • contin virusi, cai troieni sau altele similare;
  • contin software piratat sau se adreseaza celor care pirateaza software ori practica orice activitati similare.

3. IRC

Este interzisa operarea de IRC (Internet Relay Chat) sau de roboti de IRC de pe serverele Furnizorului, ori gazduirea pe serverele furnizorului a oricarui fisier care are legatura cu IRC sau a oricaror fisiere similare.

4. E-mail

Este interzisa trimiterea de mesaje e-mail nesolicitate (cunoscute si ca SPAM sau UCE) de catre utilizatori, folosind serviciul sau o adresa de email administrata de pe un alt sistem care sa contina referiri la situl utilizatorilor, daca acest sit este gazduit de CIF TECH.

5. Activitati ilegale

Este interzisa utilizarea in orice mod a sistemului CIF TECH, a sitului ori a serviciului pentru desfasurarea oricaror activitati ilegale sau care au legatura cu activitati ilegale, incluzand, dar fara a se limita la patrunderea in alte sisteme, fraude cu carti de credit, furturi, amenintari sau violenta, precum si orice incercare de subminare sau de provocare de pagube unui server CIF TECH sau unui utilizator al CIF TECH.

Utilizatorii isi asuma obligatia de a nu introduce orice fel de virusi pe sit ori in sistemul CIF TECH si de a se abtine de la orice fel de actiuni de tipul “flooding”, “spamming”, “mailbombing” or “crashing”, precum si de la trimiterea de mesaje nesolicitate catre orice alt utilizator.

Este interzisa, de asemenea, folosirea de catre utilizatori a oricaror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea functionarii situl ori serviciului sau la impiedicarea ori tulburarea in orice mod a functionarii acestora.

Utilizatorii isi asuma obligatia de a nu utiliza informatiile ori facilitatile oferite de sit ori de serviciu in orice scopuri contrare intereselor furnizorului ori altor utilizatori, si de a nu accesa fara autorizarea expresa a furnizorului ori in alte modalitati decat cele permise de furnizor baza de date utilizata pentru prestarea serviciului.

6. Informatii si materiale

In toate situatiile in care utilizeaza in orice mod ori posteaza pe siturile proprii informatii ori materiale, utilizatorii isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile respective. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru materialele si informatiile postate pe siturile proprii ori pentru opiniile de orice fel exprimate in orice zone ale siturilor proprii. Utilizatorii inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a prevederilor precedente nu poate angaja in nici un mod raspunderea furnizorului, ci numai raspunderea utilizatorilor.

7. Numele-gazda si adresa IP

Furnizorul este si va ramane singurul proprietar al tuturor adreselor IP din reteaua furnizorului. Utilizatorii nu au dreptul sa modifice configuratia TCP/IP sau sa utilizeze configuratii care nu au fost alocate utilizatorilor de catre furnizor. Furnizorul isi rezerva dreptul de a schimba adresele IP atribuite utilizatorilor pe perioada reactualizarii retelei, a furnizarii securitatii sau a oricarui serviciu de migrare din retea.

8. Achitarea tarifelor pentru prestarea serviciului

Toate si orice tarife (taxe) mentionate in conventie ori in orice acte in legatura cu aceasta sunt exprimate in USD ($), urmand ca achitarea acestora sa fie efectuata in LEI la cursul oficial RON/USD stabilit de Banca Nationala a Romaniei in ziua facturarii.

9. Taxa pe valoarea adaugata

Tarifele (taxele) mentionate in conventie ori in orice acte in legatura cu aceasta NU includ taxa pe valoarea adaugata aferenta acestora.

10. Facturile pro-forma

Dupa emiterea de catre furnizor a facturilor pro-forma, utilizatorii pot obtine aceste facturi prin accesarea sistemului de plati al CIF TECH.

11. Modalitati de plata a tarifelor pentru prestarea serviciului

Conturile utilizatorilor pentru care achitarea catre furnizor a tarifelor (taxelor) pentru prestarea serviciului se face prin cecuri sau ordine de plata vor fi setate si activate numai atunci cand cecul va fi fost primit de catre furnizor ori cand utilizatorul va fi transmis prin fax sau e-mail dovada inaintarii ordinului de plata.

In toate cazurile, furnizorul are dreptul de a stabili in mod discretionar, ori de cate ori considera necesar, ca setarea si activarea conturilor utilizatorilor se va face numai atunci cand furnizorul va fi incasat suma corespunzatoare tarifului ori contul bancar al furnizorului va fi fost creditat cu aceasta suma, operatiunea fiind confirmata furnizorului de catre banca acestuia.

12. Suspendarea contului pentru neplata tarifelor

Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului in termen de 15 zile de la emiterea de catre furnizor a facturii pro-forma vor fi suspendate pana la confirmarea efectuarii platii sau pana la data efectuarii platii, potrivit prevederilor de mai sus. Reactivarea conturilor se va putea face numai dupa confirmarea efectuarii platii sau dupa efectuarea platii, potrivit prevederilor de mai sus.

13. Inchiderea conturilor pentru neplata tarifelor

Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea serviciului in termen de 30 de zile de la emiterea de catre furnizor a facturii pro-forma vor putea fi fi inchise definitiv de catre furnizor fara nici un fel de notificare prealabila si fara nici o alta formalitate, iar toate informatiile existente in respectivele conturi vor fi sterse fara posibilitatea de a fi recuperate.

14. Redeschiderea conturilor

Furnizorul va putea redeschide conturile inchise pentru neplata tarifelor numai dupa plata integrala a tututor sumelor datorate de catre utilizatori, inclusiv a taxelor pentru redeschiderea conturilor, iar redeschiderea conturilor va putea fi facuta de catre furnizor in mod discretionar, potrivit propriei sale aprecieri, numai daca furnizorul va aprecia ca nu mai exista riscul neplatii tarifelor pentru prestarea serviciului.

15. Tarife pentru servicii de suport la cerere

Furnizorul va presta utilizatorilor, la solicitarea scrisa a acestora, servicii de suport sau de administrare (adica orice fel de servicii furnizate utilizatorilor in afara celor care privesc strict setarea conturilor de gazduire).

16. Returnarea tarifelor

Returnarea catre utilizatori a tarifelor (taxelor) achitate de acestia pentru prestarea serviciului se face numai corespunzator unei luni calendaristice intregi, si numai daca utilizatorul respectiv a solicitat in scris acest lucru furnizorului, cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii lunii calendaristice respective.

In toate situatiile, tarifele (taxele) de setup ori taxele de inregistrare a domeniilor de web NU vor fi returnate de catre furnizor deoarece rezervarea domeniilor Internet este un proces ireversibil din momentul activarii acestuia de catre autoritatea care le administreaza.

Furnizorul returneaza in totalitate suma platita in cazul in care clientul anuleaza comanda inainte sau in decurs de 24 ore de la livrarea serviciului (Server dedicat, server virtual privat, etc) În cazul efectuarii unei plati online pentru o comanda eronata, va rugam sa ne semnalati acest lucru prin e-mail sau fax în termen de 24 de ore de la transmiterea acesteia în vederea returnarii sumei corespunzatoare, cu conditia ca acest fapt sa se întample înainte de activarea serviciului platit.

17. Daune

Utilizatorul declara ca intelege si accepta ca in orice situatii in care utilizatorul va solicita daune de orice fel furnizorului, suma totala a daunelor solicitate de utilizator pentru orice motiv si care ar putea fi achitate de furnizor nu va putea depasi in nici un mod si in nici un caz suma totala a tarifelor (taxelor) achitate de catre utilizator furnizorului.

18. Garantia uptime

Garantia Uptime de 99,5 % (garantia de functionare) se refera numai la functionarea retelei, si NU se aplica in cazul serverelor sau serviciilor si aplicatiilor existente pe servere.

19. Exonerare

Furnizorul nu va fi sub nici o forma responsabil pentru perioada de nefunctionare a serverelor datorata actiunilor utilizatorilor sau fluctuatiilor in consistenta internetului.

20. Folosirea corecta a resurselor

Siturile care se incadreaza in limita de transfer contractata raman in continuare subiectul revizuirii in cazul in care folosesc mai mult de 25 % din totalul resurselor sistemului (procesor & memorie – se aplica conturilor virtuale de gazduire).

21. Transferul domeniilor

Transferarea unui domeniu este responsabilitatea utilizatorilor si nu a furnizorului, iar utilizatorilor nu li se vor returna nici un fel de sume achitate ca taxe in cazul in care domeniile utilizatorului nu au fost transferate.

22. Parcarea domeniilor

Tariful pentru parcarea unui domeniu pe contul detinut, este de 9.95 $, si se percepe o singura data. In orice situatii aceasta taxa nu va fi returnata catre utilizatori. Aceasta prevedere este aplicabila conturilor care nu dispun de caracteristica parcarii de domenii in mod gratuit, sau in cazul in care utilizatorii intentioneaza sa parcheze mai multe domenii decat permite tipul de cont detinut.

23. Servicii oferite utilizatorilor

Toate serviciile precum backup (salvare date) sau panou control sunt furnizate utilizatorilor numai prin amabilitatea furnizorului, fara ca acesta sa isi fi asumat fata de utilizatori vreo obligatie de orice fel in acest sens. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta de acest lucru, si intelege si accepta ca este singurul responsabil pentru efectuarea salvarii datelor propriului sit.

Furnizorul nu este responsabil in nici un mod pentru pierderea informatiilor gazduite ca urmare a actiunilor utilizatorilor sau datorita erorilor existente in aplicatiile care nu sunt asociate cu serviciul.

24. Conditii de furnizare a serviciului

Furnizorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru orice fel de consecinte rezultate din utilizarea serviciului ori a datelor si informatiilor oferite in orice mod de catre sit, iar utilizatorul declara ca intelege si accepta acest lucru.

25. Dreptul de a refuza furnizarea serviciului

Furnizorul isi rezerva dreptul de a refuza furnizarea serviciului catre orice persoana, potrivit aprecierii discretionare a furnizorului si indiferent de motiv, fara a fi tinut sa justifice ori sa motiveze acest lucru.

26. Incetarea serviciului

Furnizorul are dreptul sa interzica de indata, fara preaviz si fara nici o alta formalitate, accesul pe sit ori accesul la serviciu al oricarui utilizator ori al oricarei persoane care incalca in orice mod oricare dintre clauzele prezentei conventii. In acest caz, furnizorul are dreptul sa inceteze de indata furnizarea serviciului catre persoanele mentionate. La optiunea exclusiva a furnizorului, in cazul incalcarii in orice mod a oricareia dintre clauzele prezentei conventii furnizorul va putea recurge la masura mai sus mentionata, ori va putea adresa respectivei persoane un avertisment, ori va putea restrictiona temporar accesul persoanei la oricare dintre facilitatile situl ori serviciului.

27. Notificari si anunturi

CIF TECH isi rezerva dreptul de a trimite notificari privind serviciile oferite precum si anunturi din partea unor terti, atunci cand acestea pot fi in folosul utilizatorilor.

28. Modificarea conventiei

Furnizorul are dreptul de a modifica fara nici un fel de preaviz sau orice alta formalitate oricare dintre prevederile conventiei. Orice modificare este acceptata de catre utilizatorii situl prin simpla utilizare a oricarei facilitati oferite de sit sau de serviciu ori prin accesarea sitului sau contului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului utilizator de a inceta de indata accesarea situl sau a contului ori utilizarea in orice mod a serviciului.

 
 
 
   LIVE SUPPORT CIF Tech
 
CIF Tech   +402.88.50.64
CIF Tech
CIF Tech CIF Tech
 
   LATEST NEWS CIF Tech
 
 
July 27, 2015
Our Virtual Private Servers have fast SSD storage.
February 18, 2015

CIF Tech includes in its offering for EU dedicated servers the option to install Windows Webserver 2008 or Windows Standard Edition 2008

February 11, 2014

We've updated our Virtual Private Servers plans to include more RAM memory, at the same price.

CIF Tech
CIF Tech
  CIF Tech   CIF Tech   CIF Tech   CIF Tech   CIF Tech  
CIF Tech Servers
 
   
Home | Domains | Shared Hosting | Servers | Services | TOS | Privacy | FAQ | Contact
All rights reserved © 2003-2014 CIF Tech